onsdag 26. oktober 2011

Rip curl

Etter å ha lest Qvortrups artikkel sitter jeg vel egentlig med flere spørsmål enn svar, dette var svære greier. Jeg ser uansett at han har noen poenger i sin teori om det hyperkomplekse samfunnet. Mer om dette, men først litt fra Halvorsen, 2007. S. 12: "Skolen har i relativt liten grad utnyttet læringsmulighetene som ligger i multimodale uttrykksformer." Jeg vil gå noe lenger. Man utnytter heller ikke dataverktøy i sin helhet, ei heller som et verktøy i eget arbeid. For mange sliter med å ta i bruk de enkleste programmer i eget arbeid, slik som tekstbehandling, regneark, Mail ... og plattform som itslearning. Mange lærere ser ikke hvordan de skal få tid og mulighet til å klare å sette seg inn i dette. De ser etter et tog som går stadig fortere, og mange har en opplevelse av å stå igjen. Qvortrup setter ord på hvordan samfunnet har blitt mer komplekst, hyperkomplekst, og hvordan man håndterer dette. "Det umiddelbare og spontane kritiske svar på kompleksitetsforøgelse er at tempoet og omstillingsviljen som individuell strategi sættes ned.” (Qvortrup 2001, s. 85). Flere som har kjempet i mot begynner nå å slippe taket. 'Utviklingen går sin gang og jeg klarer ikke å henge med'. Resignasjon. I det at internett er både svar på- og en forsterker av kompleksiteten vil bruk av IKT for mange komme som et kompliserende tillegg i en allerede hektisk hverdag. De som ikke makter å filtrere ut det de kan ha hjelp av/behov for opplever å komme til kort. Motivasjon eller forutsetninger for å mestre arbeidet, eller mangel på dette, er her et viktig stikkord.

I Australia er de fleste kjent med «Rip curl». Det er de bølgene som lager farlige undervannsstrømmer som drar surfere til havs. Svømmer du mot vil du bruke alle kreftene uten å komme fram land. Svømmer/driver du med strømmen vil du havne langt til havs. I begge tilfeller er det små sjanser for å overleve. Løsningen i en «Rip curl» er å svømme på tvers til du er ute av strømmen. Se dette i forhold til individets evne til å håndtere et stadig mer kompleks samfunn og komplekse arbeidsoppgaver. Hyperkompleksiten er vårt samfunns Rip curl. De som lykkes i å ta et steg til siden, se seg i situasjonen litt utenfra, ta et metaperspektiv på det man gjør, tror jeg lykkes bedre i å mestre denne utfordringen. De vil også lettere implementere nytt verktøy i sin arbeidshverdag. Hvordan håndterer jeg disse nye utfordringene? Hva skal til for å få dette til? Hva kan jeg bruke av dette? Hvor kan jeg på hjelp? Alle disse er viktige spørsmål å stille seg i det man begynner å merke den farlige strømmen.

Man har kanskje mangel på tid til å reflektere over hvordan, eller man klarer ikke å prioritere. Her har lederne et stort ansvar. Hvordan er det med opplæring, hva sier vår plan for kompetanseheving, hvordan går vi fram for å implementere dette nye? Nye verktøy er jo fortrinnsvis ment å gi hjelp i en ellers travel hverdag. ”Medarbejderne får større ansvar og skal arbejde helhedsorientert, men de skal samtidig forholde seg til en uhyre mængde skiftende informationer, og skal gennemløbe utallige omstillingsprocesser for at følge med i de løbende forandringer af deres arbejdsområde.” (Qvortrup, 2001, s. 90).

Vi som ledere har åpenbart et ansvar i å legge til rette for at alle skal kunne utføre sitt arbeid på best mulig måte. Det samme sa Lars Losvik under et foredrag om motivasjon og arbeidsglede i Sandnessjøen 19. oktober. "Det viktigste en leder kan gjøre er å legge til rette for at hans medarbeidere kan få gjort jobben sin på en ordentlig måte".

Halvorsen, Kjell Atle. (2007). IKT i skolen - en skisse til aktivitetsteoretisk analyse.
Qvortrup, L (2001). Informationssamfundet: Det hyperkomplekse samfund

7 kommentarer:

 1. Ja, da lærte jeg noe nytt i dag og, rip curl var helt ukjent for meg. Det var et godt bilde på det du beskriver Odd Arnold, og du skriver igjen et tankevekkende innlegg.

  Styrende myndigheter gjennom sine stortingsmeldinger, den faglitteraturen vi leser, og vi i våre blogger, peker på skoleledernes ansvar for å lede, styre, legge til rette for, søre for utvikling, implementering osv. osv. Det store spørsmålet du og vi andre stiller, er hvordan skal vi få det til?
  Du peker på metaperspektivet, og det tror jeg er helt sentralt, igjen kommer jeg tilbake til refleksjon over egen praksis. Jeg tror også Kjell Atle peker på noe helt sentralt når han artikkelen IKT i skolen – en skisse til aktivitetsteoretisk analyse, viser til Fullan og skriver at skolen må ”erstatte individuell praksis med kollektiv praksis. Nye regler må utvikles, ikke bare for individuell, men også organisatorisk læring. Det er derfor nødvendig å utvikle skolens evne til kollektiv læring” (Halvorsen, 2007, s. 16) Ledelsen må med andre ord, lede skolen slik at den blir en lærende organisasjon. Hege Myhre som var foreleser på nivå 1, i modulen om skolen som organisasjon, viste til Sølvi Lillejord (2003). Hun trekker fram tre forutsetninger for å skape kunnskap, de aktive må ha tillit til at de kan lykkes, de må gå inn i prosessen uten de ”riktige” svar og de må bygge på det de allerede kan, vet og gjør. (Myhre, 2011)

  SvarSlett
 2. Det er nesten litt flaut, men her kommer en liten kommentar til min egen kommentar. Når jeg nå sitter og leser Halvorsen sin artikkel ”IKT i skolen – en skisse til aktivitetsteoretisk analyse”, igjen. Ser jeg at jeg like gjerne kunne referert til ham som til Hege Myhre når det gjelder Sølvi Lillejord sine tre forutsetninger for å skape kunnskap. Han skriver akkurat det samme i sin artikkel på s. 17. Dette var jeg ikke bevisst da jeg skrev forrige kommentar. Synes nå det virker litt rart i og med at jeg også refererte til Halvorsens artikkel s. 16. Vel, vel ;-)

  SvarSlett
 3. For det første: Rip curl er en kraftig metafor i beskrivelsen av hvordan mange lærere opplever dette! TAkk for et et flott innlegg!!!
  Lederutfordringene handler primært om å peke på veiene ut at "uføret" - på tvers av strømmen. Jeg mener det vi holder på med akkurat her, er en slik vei: vi utforsker sammen en liten flik av teknologien og de mulighetene den åpner for læring - alle veier!

  Til Berits kommentar: jeg føler meg ikke forbigått om dere skulle komme til å referere andre på utsagn som dere også kan finne i mine skriftstykker. De fleste av oss står likevel i gjeld til andre igjen, som har sagt og tenkt det meste før oss. Slik er nå denne verden; vi står på hverandres skuldre. Det gjaldt til og med Steve Jobs, selv om det ikke virket slik!

  SvarSlett
 4. "Det viktigste en leder kan gjøre er å legge til rette for at hans medarbeidere kan få gjort jobben sin på en ordentlig måte". Dette er det vel bare å applaudere, men hvordan? Og kanskje vel så viktig , hvordan få med de som helst vil hoppe av? Hvordan få opp motivasjon eller forutsetningene for å mestre arbeidet når forskjellene på kompetansen er så stor og tiden går så fort! Det Erstad skriver om at «læring og kunnskapsproduksjon blir både et viktig virkemiddel og et mål for den digitale oppveksten» (Erstad 2010, s.52) blir vesentlig både for skoler, elever og for lærere. Jeg fortsetter med å henge meg på Berit der hun sier: «Ja, da lærte jeg noe nytt i dag og, rip curl var helt ukjent for meg. Det var et godt bilde på det du beskriver Odd Arnold, og du skriver igjen et tankevekkende innlegg».

  SvarSlett
 5. Dess mer jeg leser Qvortrup og blogginnlegg fra dere alle, dess enklere blir det å forstå sammenhenger. Til og med faktisk bli helt overbevist om at her belyses viktige momenter i vårt samfunn. Det handler om måte å se ting på. Så fordøyelsen blir stadig bedre.

  Odd Arnold, det var en sabla god metafor. Jeg vet i teorien hva en rip curl er, men har slettes ikke kommet på å sammenligne den med hyperkompleksiteten og håndteringen av begge. Godt jobba!

  SvarSlett
 6. Hei Odd Arnold - eit fasinerande og godt innlegg! Ser at dei mest læringsfremjande blogginnlegga for meg å lesa, er dei som knytter opp ei case til teorien. Det gjorde du i høgste grad! I mitt neste innlegg vil det å belyse teori ved hjelp av praktiske eksempel vera eit mål for meg. Takk for tipset:)

  SvarSlett
 7. Hei!
  Nok et flott innlegg! Du bruker uttrykket "rip curl" som var ukjent for meg. Å hoppe til siden krever styrke og utholdenhet. Styrke og utholdenhet til å utfordre rådende praksis. I hvilken grad trekker vi oss til siden og inviterer lærerne til å utveksle erfaringer i bruken av IKT?
  “I tillegg til ledelseskompetanse og pedagogisk og didaktisk kompetanse, ser det ut til at lederen også trenger teknologisk kompetanse (Andreassen R-A, Irgens E J, Skaalvik EM (red) 2010, s.108).”
  Kankje vi som ledere av og til må se på vår egen kompetanse som et grunnlag for manglende bruk av IKT i undervisningen. På vår skole ble IKT som den femte grunnleggende ferdighet presentert ved hjelp av overhead..

  SvarSlett