torsdag 17. november 2011

Superstolt rektor

I Ukeavisen ledelse fredag 11. november var det en artikkel "Superstolt rektor". Artikkelen omhandlet rektor ved Åsehaugen barneskole i Skedsmo, en engasjert og synlig rektor. Hun har satt skolevandring i system. Hun sier: "Det er viktig at øverste leder ser hva som skjer i det daglige, hvordan klassen og undervisningen fungerer, slik at vi har høy kvalitet på det vi gjør. Skal jeg delta i diskusjonen og legge forholdene til rette, må jeg være oppdatert, kjenne personalet mitt og hva det står for". Hun ser seg som en agent som skal dele og spre god praksis, og selvsagt ha en form for kontroll. Dette oppsummerer mye av bloggene våre, tenker jeg.

Hun er videre opptatt av omdømmebygging. Det er spennende. Skolen må markedsføre seg og ha en positiv egenprofil, sier hun. Her har nok mange noe å lære. Tar vi for gitt at elevene bare kommer til oss? Vel, de har jo ikke noe valg. Ihvertfall der det ikke er fritt skolevalg. Hun sier vi må være bevisst vår rolle og satse på en undervisningsform som frister og motiverer, og som forteller markedet hvem vi er, hva vi står for og hvorfor vi er der vi er. Jeg ser at stadig flere skoler blir bevisst dette. Hvilken mediestrategi har vi? Hvordan bygger vi vårt omdømme? Hva informerer vi om? Hvordan? Hva legger vi i samarbeidet med elever og foreldere?

Åsenhagen skole er bevisst på at de har kunder. De kalles bare elever og foreldre. Heldigvis brukes ikke klienter, tenker jeg. Kunder har et valg. I et slik kundeperspektiv er det fristende å trekke inn foredrag fra Jon Gangdal fra "Skolen i digital utvikling" sist uke. Jon har klatrer Everest og andre fjell i Himalaya og snakket om motivasjon og mestring. Han kom inn på en undersøkelse "Hvorfor forsvinner kundene"?

 • 1% dør
 • 3% flytter
 • 5% etter råd fra venner
 • 9% pris og konkurranse
 • 14% produktene
 • 68% dårlig service fra en ansatt
Jeg liker uttrykket "Du skal ikke ha flaks eller uflaks på vår skole". Det oppsummerer viktigheten av å skape felles forpliktelser og dra lasset sammen. Med en tydelig, engasjert og målbevisst leder har man et godt utgangspunkt.

5 kommentarer:

 1. Så fint å få høre om en rektor som virkelig tenker omdømmebygging. Og som tydeligvis har suksess med det. Og det at hun driver med skolevandring i tillegg forteller meg at det er et pedagogisk ledelsesverktøy for framtida. Det vil jeg bruke!

  Når det gjelder ordbruken, elever - kunder - klienter o.l., så kjenner jeg det rykker litt i motstandsfoten. Men jeg erkjenner at jeg på kort tid har beveget meg mot høyre i denne aksen, sånn mentalt så tenker jeg mer og mer kunder. Og det har sammenheng med at vi i skolen er på tilbudssiden, vi byr fram vårt produkt. Rett eller galt? Sånn er det bare!

  SvarSlett
 2. For en gammel raddis, rykker det både her og der over kundemetaforen. Jeg mener bestemt at begrepene vi tenker i og bruker er viktige, de gir betydningsfulle signaler til både oss selv og omverdenen. Kunder betaler for en tjeneste, og kunden har som kjent alltid rett. Vi ser en dreining fra det kollektive mot det individualistiske i samfunnet, så også i skolen som speiler samfunnet. Jeg beveger meg ikke til høyre på denne aksen Ann Oline, og mener at skolen må være en motvekt, da blir kundemetaforen helt feil.
  Vi må selvfølgelig kontinuerlig være opptatt av at vi gir elevene best mulig kvalitet i opplæringen, og det skal ikke være slik at noen har uflaks.
  Må avslutte med å si at den stolte rektor, synes å være en god rektor

  Så sa Tante Sofie ;-)

  SvarSlett
 3. Begrepene vi bruker både speiler våre mentale bilder og påvirker vår praksis. Hva om vi begynte å omtale alle som ahar sitt daglige virke i skolen som læringspartnere, medlærende eller noe slikt. Det er tross alt læring det handler om, ikke kjøp og salg.
  Hilsen gammel raddis ( i dobbel forstand)

  SvarSlett
 4. Skolevandring og bygging av vårt omdømme står i disse dager sentralt hos oss. Sett på bakgrunn av det frie skolevalget foregår det en intens drakamp i Akershus om elevene. I den forbindelse arrangeres det et utdanningstorg, hvor alle skolene har sin egen stand, i tillegg til en stand for hvert utdanningsprogram. Dette framstår som en salgsmesse hvor utenlandsturer framstår som det mest sentrale pedagogiske virkemidlet. Elevene skal lokkes til skolen med alle mulige virkemidler.
  Jeg gikk en liten tur og kikket på alle stands før elever og foreldre hadde kommet og passerte en ikke navngitt videregående skole. Samtalen lød slik:
  a: "Hvor er dropsene?"
  b: "ååhh nei, de glemte jeg."
  a: "glemte du dropsene, det er jo en
  katastrofe."
  Jeg gikk videre og ristet oppgitt på mitt pedagogiske hodet..

  Når det gjelder skolevandring så er jeg enig i Ann Oline at dette er et pedagogisk ledelsesverktøy for framtida. Gjenstår å se om jeg mener det etter at vi har tatt det i bruk..

  SvarSlett
 5. Jeg er ikke spesielt gammel, men raddis. Hvis jeg tar utgangspunkt i Kjell Atles utsagn «Begrepene vi bruker både speiler våre mentale bilder og påvirker vår praksis» vil jeg si at kundebegrepet på skole ikke er hensiktsmessig. Det vrenger seg i meg når begrepet kunde benyttes i skolesammenheng (og spesielt i grunnskolen). Ikke bare har kunden alltid rett som Berit påpeker, men noen, i dette tilfellet skolen, skal også tjene på kundene sine, altså skal kunder gi profitt. Skal vi måle profitten med resultater oppnådd på ulike tester? Hvem ønsker man da som kunder? Er alle kunder gode kunder i en forretning? Når jeg tenker kunder ser jeg for meg alle mennesker fra den minkkledde «fru Rosenthorn» til «kjærring Olsen» i grilldress. Dersom disse fruene er kunder i den samme butikken vil jeg tippe at fru Rosenthorn og kjærring Olsens handlekurver ser forskjellige ut når de kommer til kassa fordi de utifra forutsetningene (her penger) blir tilbudt forskjellig kvalitet. Det er mulig at de har dopapir i kurven begge to, men profitten eieren sitter igjen med og kvaliteten på papiret er ulik. Vi skal ikke drive underholdning (se Franks innlegg med utenlandsturer og drops) eller selge skolen som en vare. Vi skal drive kunnskapsdannelse og formidling av kunnskap for alle nedfelt i et lovverk. Vi skal ta imot alle, rik og fattig. Jeg er helt enig i at «vi må være bevisst vår rolle og satse på en undervisningsform som frister og motiverer», men vi skal gi alle den opplæring, undervisningen og de mulighetene vi er satt til uten å tenke på om vi blir salgbare for kundene eller ikke. Innlegget ditt er godt og oppsummerer mye av bloggingen vår. Skolevandring ser ut til å være en god hjelp for å drive skoleutvikling og jeg deler ditt engasjement for uttrykket "Du skal ikke ha flaks eller uflaks på vår skole" og oppsummeringen du påpeker med «viktigheten av å skape felles forpliktelser og dra lasset sammen. Med en tydelig, engasjert og målbevisst leder har man et godt utgangspunkt».

  SvarSlett